دوستش/ دوستم  چاپ

تاریخ : دوشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1390 در ساعت 03:15 ق.ظ

- دوستش! من از دستش نمی‌دم.

- دوستم! دارم از دستش می‌دم.

- دوستش! من به پاش نمی‌مونم.

- دوستم! به پاش می‌مونم.

- دوستش! نمی‌تونم فراموشش کنم.

- دوستم! فراموشش می‌کنم.

- دوستش! هیچ وقت نمی‌بخشمش.

- دوستم! بخشیدمش.

- دوستش! یعنی منو می‌بخشه؟

- دوستم! منو نمی‌بخشه.

- دوستش! سپردمش به خدا.

- دوستم! خدا به همراش.

- دوستش! لیاقتش رو نداشتم.

- دوستم! آدم خوبیه.

پ.ن: ارتضاما! اتینما! احمدما! ایللا! اریمما!