قصه‌ی شب  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 24 اسفند‌ماه سال 1389 در ساعت 12:44 ق.ظ

- می‌شه پیش شما بخوابم مادربزرگ؟

چرا رو تخت خودت نمی‌خوابی؟

- آخه...آخه...

ولش کن، بدو بیا زیر پتو

.

.

- مامان بزرگ!

جانم؟

- واسم قصه می‌گی؟

آره قربونت برم. قصه‌ی کدو قلقله زن خوبه؟

- نه

شنگول و منگول خوبه؟

- نه

پس چی بگم واست؟

- قصه‌ی بابا رو بگو مادربزرگ


پ.ن: نمی‌دونم شاید غصه از اونجا شروع شد که قصه رو خوب گوش ندادم