فاصله‌ی ۳۳ تا ۳۹  چاپ

تاریخ : دوشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1389 در ساعت 04:40 ب.ظ

بیشتر از شش است

انتها منهای ابتدا

ابتدا من تورا می‌خوانم

انتها تو مرا نمی‌خوانی

بزرگ‌تر منهای کوچک‌تر

من خودم را از تو کم می‌کنم

از تو چیزی کم نشد

صحبت از ابسیلن است

تو منهای من می‌شود تو

من منهای تو می‌شود منفی تو

سی‌و‌نه منهای سی‌و‌سه

شش ثانیه؟

شش دقیقه؟ سیصد‌ و شصت ثانیه؟!

شش ساعت؟ سیصد و شصت دقیقه؟! ...

شش روز؟ ... ... ...

شش ماه؟ ... ... ... ...

.

.

همیشه واحدی هست که فاصله را بیشتر کند...


پ.ن: نامه‌ای که کهنه شده ارزش جواب دادن ندارد!